Ovog tjedna FLAG Pinna nobilis iz Novigrada objavio je dva natječaja iz LRSR FLAG-a. Prvi je 7. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.2. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom“.

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.2. s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata koji se bave akvakulturom za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području FLAG-a „Pinna nobilis“.

Svrha FLAG natječaja je dodjela potpore za produktivna ulaganja u akvakulturu, diversifikacija proizvodnje u akvakulturi, osuvremenjivanje jedinica akvakulture uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika, kupnja opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca, uvođenje novih tehnologija, ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća na obnovljive izvore energije te ostale, s akvakulturom povezane, aktivnosti koje doprinose ciljevima iz odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi: 683.795,94 HRK.
Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši (maksimalni) iznos javne potpore po projektu iznosi 40.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK. Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta. Rok za podnošenje prijava od 15. 10. 2021. do 15. 11. 2021. godine.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG natječaja su:
1. Ulaganja u akvakulturu:
a) Produktivna ulaganja u akvakulturu
b) Diversifikacija proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta
c) Osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika
d) Poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca
e) Smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa
f) Ulaganja u unapređenje kvalitete ili dodavanje vrijednosti proizvodima akvakulture
g) Ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području marikulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava
h) Ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije.
2. Brendiranje proizvoda akvakulture
3. Promidžbene aktivnosti

Drugi je 8. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“.
Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.1. s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području FLAG-a „Pinna nobilis“.
Svrha FLAG-natječaja je dodjela potpore za ulaganja kojima se uvodi nova tehnologija u poslovanje i/ili nova inovativna rješenja kao što su nabava opreme, novog ribarskog pomagala te druge potrebne opreme koju nositelj projekta nije koristio u dosadašnjem radu, za ulaganja u/izvan ribarskih plovila koja doprinose unapređenju kvalitete ulova, za pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, kupnju i razvoj računalnih programa, marketinške aktivnosti projekta te ostale aktivnosti povezane s ulaganjem koje doprinose ostvarenju ciljeva iz odobrene LRSR.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi: 301.880,00 HRK.
Najniži iznos javne potpore po nositelju projekta, odnosno ribarskom plovilu, iznosi 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK. Najviši (maksimalni) iznos javne potpore po nositelju projekta, odnosno ribarskom plovilu, iznosi 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK. Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Podmjere 1.1.1.
Iznimno, intenzitet potpore može biti 80% za ulaganja u plovila u segmentu malog priobalnog ribolova.

Rok za podnošenje prijava: od 15. 10. 2021. do 15. 11. 2021. godine.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG natječaja su:
1. Ulaganja u cilju poboljšanja sigurnosnih uvjeta na ribarskim plovilima.
2. Ulaganja u cilju poboljšanja zdravstvenih uvjeta na ribarskim plovilima.
3. Ulaganja u cilju poboljšanja higijenskih uvjeta na ribarskim plovilima.
4. Ulaganja u cilju poboljšanja radnih uvjeta na ribarskim plovilima.
5. Ulaganja u cilju podizanja kvalitete ulova na ribarskim plovilima.
6. Ulaganja izvan ribarskog plovila koja doprinose unapređenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog plovila.
7. Ulaganja na ribarskim plovilima u cilju promicanja energetske učinkovitosti te ulaganja u pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola povezanih uz ulaganje u ribarsko plovilo.
8. Nabava informacijsko-komunikacijskih alata i opreme.
9. Ulaganje u marketinške/promidžbene aktivnosti.
10. Opći troškovi – usluge stručnjaka (konzultanata).