Na inicijativu općine Ližnjan započela je izrada plana upravljanja područjem ekološke mreže – NATURA 2000 područjem Luka Budava-Istra. Izrađivač plana je Zavod za prostorno uređenje Istarske županije uz suradnju s JU “Natura Histrica” koja upravlja zaštićenim područjem. Planom upravljanja utvrđuju se potrebne mjere i aktivnosti za očuvanje rijetkih i ugroženih staništa i vrsta od interesa za EU.