Najznačajniji dijelovi reforme zajedničke poljoprivredne politike

· Reformirana politika bolje štiti bioraznolikost i usklađena je s propisima i obvezama Unije u području okoliša i klime

· 10 % izravnih plaćanja ide malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima

· Stalna pričuva za krizne situacije koristit će se u slučaju cjenovnih ili tržišnih nestabilnosti

· Kazne za kršenje pravila o radu

Tijekom pregovora o paketu zakonodavnih reformi zastupnici su isticali da će bolja zaštita bioraznolikosti i usklađenost s propisima i obvezama Unije u području okoliša i klime biti ključni za provedbu reformirane zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), koja na snagu stupa 2023.

Komisija će ocjenjivati jesu li nacionalni strateški planovi u okviru ZPP-a usklađeni s tim obvezama, a poljoprivrednici će morati primjenjivati prakse koje pogoduju klimi i okolišu. Države članice morat će osigurati da najmanje 35 % sredstava za ruralni razvoj i najmanje 25 % izravnih plaćanja bude iskorišteno za mjere u području okoliša i klime.

Veća potpora za mala gospodarstva i mlade poljoprivrednike

Zastupnici su osigurali da se najmanje 10 % izravnih plaćanja namijeni malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima te da se najmanje 3 % proračuna ZPP-a dodijeli mladim poljoprivrednicima. Zatražili su i da pričuva za krizne situacije s godišnjim proračunom od 450 milijuna eura (u tekućim cijenama) bude stalno dostupna za pomoć poljoprivrednicima u slučaju cjenovnih ili tržišnih nestabilnosti.

Veća transparentnost i bolje poštovanje pravila o radu

Zahvaljujući pritisku Parlamenta poboljšana je kontrola poštovanja pravila Unije o radu u poljoprivrednom sektoru, a kršenja će se kažnjavati putem suradnje nacionalnih inspektora rada i agencija za plaćanja iz ZPP-a.

Informacije o krajnjim korisnicima potpora EU-a bit će transparentnije zahvaljujući alatu Unije za rudarenje podataka. Države članice će pomoću tog alata moći provjeravati podatke u javnim bazama, što će im olakšati utvrđivanje mogućih prijevara.

Uredba o strateškim planovima usvojena je s 452 glasova za, 178 protiv i 57 suzdržanih, horizontalna uredba s 485 glasova za, 142 protiv i 61 suzdržanih, a Uredba o zajedničkoj organizaciji tržišta s 487 glasova za, 130 protiv i 71 suzdržanih.

Izvjestitelj za Uredbu o strateškim planovima Peter Jahr (EPP, Njemačka) rekao je: „Odobravanjem reforme ZPP-a jamčimo sigurnost planiranja ne samo za države članice, već prije svega za europske poljoprivrednike. Pobrinuli smo se da taj ZPP bude održiviji, transparentniji i predvidljiviji.

Novim modelom ostvarivanja ciljeva smanjit će se birokratsko opterećenje poljoprivrednika poljoprivrednom politikom. Današnjim glasanjem pokazalo se da želimo zaštititi i promicati obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ljude koji održavaju i čuvaju naš kulturni krajolik.“

Izvjestiteljica za horizontalnu uredbu Ulrike Müller (RE, Njemačka) komentirala je: „Danas obilježavamo povijesni dan novog ZPP-a, dan kada napredujemo prema ekološki ambicioznijoj, socijalno osviještenoj poljoprivrednoj politici usmjerenoj na uspjeh. Novim modelom osigurat će se veća usmjerenost ZPP-a na postizanje njegovih ciljeva, a manje na puko poštovanje pravila. Također smo osigurali veću transparentnost plaćanja u okviru ZPP-a i bolju zaštitu financijskih interesa EU-a. ZPP će zaista biti uspješan.“

Izvjestitelj za Uredbu o zajedničkoj organizaciji tržišta Eric Andrieu (S&D, Francuska) dodao je: „Zahvaljujući zajedničkoj organizaciji tržišta koja je dio reforme ZPP-a, promjene koje su danas odobrene prvi put u više od 30 godina značit će veću regulaciju nego deregulaciju tržišta. Možemo biti ponosni na to koliko smo daleko otišli, jer je napredak važan za poljoprivrednike, sektor i potrošače. Zajednička organizacija tržišta svakako je prvi korak u pravom smjeru.

Sljedeći koraci

Važeća pravila o ZPP-u, koja su trebala isteći 31. prosinca 2020., produljena su prijelaznim pravilima koja će se primjenjivati do kraja 2022. Nakon što ih Vijeće odobri, nova će se pravila primjenjivati od 1. siječnja 2023.