Šampinjoni su najčešće uzgajane gljive kod nas, ali i u svijetu. Nenad Vukmirović s uzgojem je započeo 1990. godine, u jednom dijelu jednog od mnogobrojnih pulskih tunela. Nekad je uzgajao dvostruko više, danas godišnje proizvede pet do šest tona šampinjona.

Osim temperature 15 do 18 stupnjeva, visoke vlage i prozračnosti, od velike je važnosti i kvaliteta komposta.

Cijeli ciklus uzgoja šampinjona traje oko dva i pol mjeseca.

U uzgoju šampinjona zabranjeno je koristiti sredstva za zaštitu. Jedina zaštita je dezinfekcija tunela nakon izbacivanja starog komposta, prije nego što unutra dođe nova tura. Zato treba paziti da se skupe ostaci korjena šampinjona, koji su pogodni za razvijanje raznih bolesti.

Kako bi proizvodnja šampinjona bila rentabilna, treba proizvesti 30 posto od težine materijala. Na jednoj toni komposta trebalo bi ubrati minimalno 300 kilograma šampinjona.