Istarska obitelj Matić posljednjih se pedeset godina kroz tri generacije, bavi poljoprivredom. Danas obrađuju 45 ha na kojima sade kupus, mladi krumpir i luk i ciklu. U Ciburima imaju i tvornica za preradu i kisljenje kupusa, kisele repe i kuhane cikle.

Svoje proizvode distribuiraju kroz velike trgovačke centre te trideset i pet posto svojih proizvoda izvoze. Obitelj se ovom djelatnošću bavi već četdeset godina.

Poljoprivedno gospodarstvi Ciburiprodukt udaljeno je pet kilometara od Pazina. Neposredno nakon izlaza iz Pazina na cesti prema Puli sa desne strane (označeno putokazom) skreće se u selo Ciburi.

Ciburi je selo u kojemu je smještena tvornica za preradu i kisljenje kupusa, kisele repe i kuhane cikele, te je po njegovom imenu tvrtka dobila ime Ciburiprodukt. U rasponu od pet kilometara smještena je i sva poljoprivredna proizvodnja svježeg kupusa, krumpira, luka, cikle te ostalog sezonskog povrća.