„Sinergijom do zapošljavanja – zajednička inicijativa javnog i privatnog sektora Istarske županije“ naziv je projekta čiji je nositelj te vodeći partner Eurokonzalting, dok su partneri u projektu: Ustanova za cjeloživotno učenje Magistra, Općina Ližnjan, Općina Svetvinčenat, Općina Barban i Općina Marčana. Projekt je započeo 26.03.2019. godine (možete staviti od travnja 2019. do rujna 2020.). Završava 26.09.2020. godine.

 

Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na tržištu rada IŽ kroz pripremu i provedbu osposobljavanja, stručnog usavršavanja, selekcije i savjetovanja, osnaživanja i motiviranja za aktivaciju i ulazak u svijet rada. Očekivani rezultat projekta bile su 42 osposobljene osobe kroz tri izrađena i ispredavana programa osposobljavanja prilagođena uvjetima na lokalnom tržištu rada. Ispunjen je rezultat od 45 osposobljenih osoba što je obzirom na epidemiju COVID- a 19 sjajan rezultat. Programi osposobljavanja pratili su trenutne potrebe lokalnog tržišta rada.
Na području Istarske županije je u posljednjih nekoliko godina došlo do naglog razvoja ruralnog turizma, te samim time i rastuće potrebe za djelatnicima u tom sektoru. Stoga su nastala tri ciljana programa odobrena od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koja su osposobila polaznike za rad u deficitarnim zanimanjima, te brže zapošljavanje.
Programi osposobljavanja koji su se proveli su sljedeći:
· Voditelj poljoprivredno-turističkog imanja,
· Iznajmljivanje i održavanje kuća za odmor i apartmana,
· Voditelj biciklističkih rekreacijskih aktivnosti.
Programi osposobljavanja započeli su u 2mjesecu 2020 godine i završili u 6 mjesecu 2020. godine. Navedeni planirani rezultat projekta je premašen te je osposobljeno 45 osoba. Uz navedene programe osposobljavanja projektom su planirane i edukacije odnosno aktivnosti koje će doprinijeti osnaživanju i motiviranju pripadnika ciljne skupine za ulazak na tržište rada.
Teme edukacija su:
1. Razvoj i savjetovanje o karijeri i ovladavanje vještinama za traženje posla
2. Podrška u razvoju karijere i biti aktivni sudionik u traženju posla
3. Pisanje životopisa, predstavljanje poslodavcu, simulacije i tehnike intervjuiranja
4. Podizanje samopouzdanja i motivacije dugotrajno nezaposlenih osoba
5. Komunikacijske vještine u traženju posla, moj osobni marketing i samoprocjena vlastitih potencijala.
6. Mjere za zapošljavanje
7. EU projekti i mogućnosti financiranja
8. Posao je tražiti posao / uspješna priča osobe s invaliditetom
S tim u vezi Eurokonzalting na svojim stranicama: www.eurokonzalting.com/prijava od srijede 23.09. do petka 26.09.2020. otvara besplatnu sekciju edukacija za nezaposlene. Edukacijama će se moći pristupiti putem online učionice, nakon ispunjene online prijave na edukacije koja će se nalaziti na stranicama. Projekt je u skladu sa Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH za razdoblje 2015. – 2017. godine sa ciljem 1.1. povećanje zapošljivosti mladih osoba na tržištu rada i ciljem 1.5. smanjenje i sprečavanje dugotrajne nezaposlenosti radi sprječavanja siromaštva i socijalne isključenosti obzirom da će se osposobljavanjem pripadnika ciljnih skupina i osnaživanjem povećati njihova zapošljivost i spriječiti dugotrajna nezaposlenost, a u svrhu smanjenja socijalne isključenosti.
Projekt je usklađen i sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014 – 2020), Prioritetom 2. obzirom da projekt predviđa aktivnosti osposobljavanja i osnaživanja koje će omogućiti podizanje zapošljivosti skupina u nepovoljnom položaju te smanjenju socijalno isključenih osoba. Isto tako, projekt doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije razvoja ljudskih potencijala IŽ obzirom da je usklađen sa osnovnim ciljem, te putem projektnih aktivnosti doprinosi rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije ranjivih skupina na tržištu rada. U istoj strategiji identificirano je da je najveća potreba za radnom snagom u IŽ u uslužnim i ugostiteljskim djelatnostima sa čime je projekt isto tako usklađen.

O projektu:

https://www.eurokonzalting.com/index.php/bespovratna-sredstva-i-krediti/item/1025-uspjesno-proveden-projekt-sinergijom-do-zaposljavanja-programi-osposobljavanja-za-nezaposlene-osobe