Broj ovaca se u Istri kreće oko dvanaest tisuća, onih u tipu istarske oko dvije i pol tisuće. Proizvodnja mesa ne zadovoljava potrebe iako je potrošnja vrlo mala, tek nešto više od kilograma. Domaći sir, ovčji, nestane dok još nije sazrio, a janjetina s domaćih pašnjaka je najbolja je.

Važno za priču o stanju ovčarstva u Istri je i teren, pašnjak. Ovca je učinkovit i besplatan vatrogasac. A krajobraz je kao pokošen. Posjetili smo vlasnike tristotinjak ovaca, jednog na sjeveru, na Bujštini i jednog u južnoj Istri.