Na području Kaldirštine duga je tradicija uzgoja voća. Blaga klima pogoduje voćarstvu, kojim se u okolici bavi pedesetak obitelji. Zahvaljujući njima, Kaldir je postao najpoznatiji voćarski kraj u Istri, gotovo sedamdeset posto voćarske proizvodnje u Istri dolazi upravo iz tog kraja.

Posjetili smo obitelj Rabak, čiji se voćnjaci protežu na desetak hektara. Uraštrkanim voćnjacima, Rabakovi uzgajaju jabuke, kruške, breskve, nektarine, marelice, šljive i trešnje. Svoje proizvode većinom prodaju na vlastitim štandovima jer im je to najisplativije.

– Pokušavamo što više svoje vlastite robe prodati na štandovima, a što manje dajemo u skladište jer je cijena lošija. Ne isplati se kao kad se prodaje na vlastitom štandu, kaže nam Andrej Rabak.

Za održavanje voćnjaka i visoku kvalitetu voća iz ovog kraja potreban je mukotrpan cjelogodišnji rad oko nasada. Ono što je najveća motivacija za opstanak voćarske tradicije ovog kraja jest ljubav prema tradiciji i činjenici da svojim radom nastave proizvodnju.