Ljudi su se uvijek pomagali u sprječavanju ili u liječenju zdravstvenih tegoba onim što su nalazili u svojoj okolini, a tim se metodama i danas sve više okreću. Sve je veća popularnost ljekovitih gljiva čija je tradicija korištenja u medicinske svrhe prisutna tisućama godina.

Ljudi su se uvijek pomagali u sprječavanju ili u liječenju zdravstvenih tegoba onim što su nalazili u svojoj okolini, a tim se metodama i danas sve više okreću. Sve je veća popularnost ljekovitih gljiva čija je tradicija korištenja u medicinske svrhe prisutna tisućama godina.

Obitelj Čapljinskij u Sovinjaku bavi se uzgojem ljekovitih gljiva petnaest godina, a u rad s gljivama uloženo oko trideset i pet godina. Gljive se proizvode u laboratoriju sterilnim postupkom na jestivoj podlozi bez ikakvih dodataka.