Krasici tepaju Zavičaj maslina. I zaista je tako. Novi i stari nasadi različitog sortimenta, dvije uljare, proljetna fešta ulja, tradicionalni Oleum olivarum i nekoliko lijepo uređenih kušaonica maslinova ulja. Počela je berba, pa i prerada.