Boškarin, autohtono istarsko govedo, jedan je od najvećih europskih sisavaca. Početkom mehanizacije, u Istri se njihov broj počeo smanjivati. Krajem osamdesetih godina te početkom devedesetih, broj istarskog goveda pao je na stotinjak grla, od čega je bilo samo osam bikova.

Na inicijativu Saveza uzgajivača istarskog goveda koji je pokrenut 1989. godine, krenulo se u revitalizaciju, a taj se broj do danas povećao na oko 1200 grla.

– Kad smo mi devedesetih napravili jednu inventuru, našli smo oko dvjestotinjak grla. Napravili smo matičnu knjigu u koju su ušla ona goveda i sada ta matična knjiga ide dalje. Onda smo našli sto trideset i tri krave i osam bikova. Od toga je šest bikova bilo kod nas, kaže Aldo Štifanić, predsjednik Saveza uzgajivača istarskog goveda.

Očuvanju je doprinijela i Jakovlja kao pučka fešta u Kanfanaru, gdje se već dvadeset i pet godina održava smotra volova. Uzgajivači boškarina okupili su se na sajmištu gdje su posjetitelji mogli izbliza vidjeti devetnaest istarskih volova.

Nakon otvaranja smotre na kanfanarskom sajmištu, uzgajivači su se s boškarinima uputili prema staroj stočnoj vagi. Boškarin, vlasnika Marija Udovičića pobjedu je odnio u kategoriji najtežeg vola, s 1154 kilograma. Boškarin, Anđela Kazalca drugi je po težini s 1130 kilograma, a Galjard Severina Jugovca treći, s 1090 kilograma.

Osim vaganja, volovi su se ocjenjivali u još dvije kategorije, najposlušniji i najljepši. Za najposlušnijeg nagradu je dobio par volova Severina Jugovca, Galjardo i Bakin. Titulu najljepšeg boškarina ove je godine dobio Galjardo, vlasnika Stanka Bužlete iz Glavani.