Na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču završio je europski projekt Putevima malvazije istarske s partnerima Udrugom vinogradara i vinara Istre Vinistra te četiri slovenska partnera. Projekt je provođen u sklopu Operativnog programa prekogranične suradnje IPA Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Projekt u trajanju godine i pol dana službeno je završio 12.lipnja 2015. godine. Ukupan trošak projekta iznosi 464 810 Eura. Djelomično je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, osamdeset i pet posto. Ostalih petnaest posto uložio je svaki od partnera.

Pogranična malvazija

– Intencija odnosno cilj ovog projekta je prije svega karakterizacija i evaluacija vina malvazije istarske, njezino brendiranje i uključivanje u zajednički prekogranični hrvatsko-slovenski turistički proizvod.  Intencija je bila prikupiti čim više vina malvazije istarske u prekograničnom području, različitih stilova, ono što se danas može naći na tržištu, rekla je  dr.sc. Sanja Radeka, voditeljica projekta Putevima malvazije istarske

U vinarskom laboratoriju obrađeno je sedamdeset i osam vina malvazije iz prekograničnog područja od pedeset i četiri proizvođača. Detaljnom analizom aromatskog i fenolnog profila vina proizašla su četiri glavna tipa istarske malvazije: svježe vino malvazije, zrelo vino malvazije, tradicionalno vino malvazije i desertno vino malvazije. Na web stranici projekta Putevima malvazije istarske, na interaktivnoj karti, predstavljeni su svi proizvođači malvazije koji su sudjelovali na projektu.

Zaštićene oznake

U okviru projekta stvorena je strukovna podloga za razvoj nove prekogranične zaštićene oznake koja nudi nove mogućnosti za teritorijalni razvoj. Rezultati istraživanja pokazuju da malvazija istarska ima izuzetan potencijal za stvaranje prekograničnog brenda zasnovanom na tipičnom teritoriju, kvaliteti i povijesnom naslijeđu.