Na temelju Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 92/18), Odluke Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, broj 04/22) i sukladno članku 11. Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo, KLASA: 011-01/22-01/24, URBROJ:2163-6-07/01-22-10, objavljenog na Oglasnoj ploči i Službenim stranicama Grada Poreča-Parenzo dana 25. studenog 2022.godine, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo objavljuje:

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo, KLASA:011-01/22-01/24, URBROJ:2163-6-07/01-22-10, od 25.studenog 2022. godine.

Slijedom navedenog obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje pristiglih ponuda: dana 27.1. 2023. godine s početkom u 10:00 sati u učionici Pučkog otvorenog učilišta Poreč, na adresi Narodni trg 1 (I. kat), učionica br. 3.