Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače  usvojila konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Glavne odrednice novog Zakona odnose se na obvezu dostave i izrade gospodarskih programa, elektroničku provedbu javnog natječaja, uspostavljanje novog sustava bodovanja u skladu sa strateškim ciljevima, uz obavezu raspisivanja natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u roku od 3 mjeseca te mnoge druge. Navedene izmjene i dopune Zakona imaju za cilj smanjenje postojećih administrativnih zapreka te ubrzano, učinkovito, pravedno i transparentno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poručuju iz Ministarstva poljoprivrede.

Izmjene predlažu sustav bodovanja koji nagrađuje dosadašnje uredno ispunjavanje ugovora, vrednuje potrebu boljeg povezivanja ratarstva i stočarstva te sadnju trajnih nasada i visokovrijednih povrtnih kultura uz poticanje prerade. Skraćuju se rokovi obrade natječaja i predviđa digitalizacija prijave i obrade.

Sprječavanje devastacije poljoprivrednog zemljišta

Novi Zakon ne propisuje privremeno korištenje kao oblik raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, a jedinice lokalne samouprave su dužne u roku od 3 mjeseca od dobivanja suglasnosti na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspisati javni natječaj za zakup slobodnog poljoprivrednog zemljišta i onog koje se koristi bez valjane pravne osnove te u istom roku raspisati javni natječaj za zakup ukoliko su već dobile suglasnost na Program. Radi bolje kontrole samog postupka u Povjerenstvu za provedbu natječaja za zakup i prodaju će sudjelovati i predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

Isto tako, ovim izmjenama se sprječava devastacija poljoprivrednog zemljišta neumjerenim parcelacijama i osigurava strateški interes putem prava prvokupa države.

Objavljeno 118 natječaja

Aktualnim Zakonom iz 2018. godine raspolaganje poljoprivrednim zemljištem prepušteno je jedinicama lokalne samouprave koje su na temelju zakona utvrdile obujam i namjenu državnog poljoprivrednog zemljišta na svom području i donijele programe raspolaganja kao temelj za nacionalni registar poljoprivrednog zemljišta. Do danas je izdano 370 suglasnosti na programe raspolaganja i objavljeno 118 natječaja za zakup od strane jedinica lokalne samouprave.

U međuvremenu je izrađen Nacrt strategije poljoprivrede do 2030. godine, kao i Prijedlog nacionalnog strateškog plana za razdoblje od 2023. do 2027. godine te su predložene izmjene ovog, jednog od najznačajnijih propisa, kao nikad dosad usklađene s rezultatima analiza i dijaloga s različitim dionicima, zaključili su u nadležnom ministarstvu.

Zakon na snazi za mjesec dana

Županijski pročelnik za poljoprivredu Ezio Pinzan smatra da će novi zakon ubrzati raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i da se na njega dugo čekalo.

– Prioriteti kako se dijeli poljoprivredno zemljište su također promijenjeni. Nema više limitirajućih kriterija i svaki se boduje. Dosadašnji zakupci i posjednici imaju prednost. Također, prednost imaju i stočari, ekološki poljoprivrednici i poljoprivredna gospodarstva koja se profesionalno bave poljoprivredom te mladi poljoprivrednici, kazao je Pinzan. Vjeruje da će kroz 30 dana zakon biti na snazi. Dodao je i da se parcelacija poljoprivrednog zemljišta ne može provoditi na površini manjoj od hektara.

-Vjerujemo da će to riješiti i pitanje parcelacije poljoprivrednog zemljišta u Istri što se radi, ne zbog poljoprivredne proizvodnje, nego zbog divlje gradnje, poručio je Pinzan. Više u prilogu.