U Istarskoj će se županiji ove se godine preraditi velike količine maslinova ploda. Ulje čini oko trinaest posto, pedeset posto je voda, a ostalo je komina, drop ili pogača. Ta sekundarna sirovina, energent, ili možda organsko gnojivo tek se dijelom koristi, a tako je kvalitetna.

Kominu treba zbrinuti. Za to postoji više načina. Najjednostavnije rješenje je vratiti je u nasad i zaorati. Vlasnici uljara uglavnom je tako i zbrinjavanju. Tranqilino Beletić se bavi zbrinjavanjem koma petnaest godina. Čini se kako mu polazi za rukom napraviti dobro organsko gnojivo. I to tik uz masline u punom rodu.