U današnjoj emisiji donosimo:

priču o murvi,

međunarodna priznanja za momjanske vinare,

u Paladnjakima su se mijesile vazmene slastice.