Hrvatska Vlada priprema još jedne izmjene Zakona o poljoprivrednim zemljištu u državnom vlasništvu.  Prema prijedlogu, tim bi zemljištem  raspolagale jedinice lokalne samouprave. Hoće li zemlja pripasti onima koji ju trebaju i koji će ju obrađivati? Poljoprivrednici se nadaju.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Brojne Vlade još više ministara poljoprivrede svaki radi novi ili izmjene postojećeg Zakona, a pomaci vrlo mali. Država i danas u proljeće ljeta 2017. raspolaže s 835 tisuća hektara kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta. U Istri takvog je zemljišta više od dvadeset tisuća hektara.

Ne sumnjamo u dobre namjere resornog ministra. Pučka izreka kaže kako nikada nije kasno. No, mladi misle drugačije.

Poljoprivrednici tvrde kako je državno zemljište već trebalo biti kupljeno ili zakupljeno. Kamo sreće da je to bilo prije deset pa i dvadeset godina.

Jedno se vrijeme državno zemljište prodavalo, pa se nije prodavalo, neki ministri su zagovarali samo zakup, neki prodaju i zakup, no, učinili su malo.  A što preferiraju oni kojima zemlja treba

Zakonodavac će morati uvažiti posebnosti svog poljoprivrednog zemljišta u Istri. Poli nas su uz plodne udoline i veće komplekse terase i vrlo male parcele. A gospodara ko u priči.

Poljoprivrednike nada nije napustila. Valja im ponuditi model i cijenu, a oni će se već odlučiti.

Država svoje zemljište mora i hoće prodati ili zbrinuti na drugi način. Pitanje je samo hoće li doći u prave ruke.