U Štokovcima su održana dva tečaja za preradu mlijeka. Besplatni tečajevi sufinancirani su sredstvima Europske Unije, a zbog velikog interesa planira se otvaranje treće grupe polaznika sredinom svibnja.

Tečaj za preradu mlijeka u Štokovcima

Savjetodavna služba provodi strukovno osposobljavanje po odobrenom programu na cijelom području Hrvatske. Polaznici tečajeva ne plaćaju naknadu jer sufinancirano je sredstvima Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014-2020 kroz mjeru 1. – prenošenje znanja i aktivnosti informiranja.

Ove godine, u Istri us organizirane edukacije za preradu mlijeka, do sada dvije, a biti će ih još.

Istarska županija sada ima šesnaest objekata odobrenih pod posebnim uvjetima, odnosno mini sirana. Nakon ovih edukacija, moglo bi ih biti još i više jer polaznici po završetku dobivaju diplomu koja im može poslužiti kao dokument za registraciju prerade mlijeka na gospodarstvu.

Tečaj nije namjenjen samo onima koji se bave preradom mlijeka, tečaj mogu pohađati svi koji žele naučiti više  o sirenju, pa čak i ako mlijeko kupuju na mlijekomatu i sir proizvode za vlastite potrebe.

Do sada je tečaj uspješno završilo 56 polaznika, a interesa za edukaciju prerade mlijeka ima i dalje. Zato se već sada planira otvaranje treće grupe polaznika za koje će tečaj biti organiziran sredinom svibnja. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na ivanka.bervida@savjetodavna.hr.