Kao i svih ostalih životinja, svinja je u Istri sve manje. Prema podacima Hrvatske poljoprivredne agencije, na dan 4. siječnja u Istri je bilo 9 805 svinja, za razliku od osječko baranjske županije u kojoj je bilo nešto manje od 347 tisuća svinja, najviše u Hrvatskoj. Iako interes za uzgojem domaćih svinja u Istri pada, oni koji održavaju tradiciju svjesni su kvalitete koju imaju.

Oni koji si ne mogu priuštiti uzgoj svinja, ili to jednostavno ne žele, kupuju meso za sušenje, onoliko koliko ima treba. Meso se kupuje u trgovačkim centrima ili malim mesnicama.

Oni koji proizvode, za svoje potrebe ili prodaju, dužni su uzorak mesa odnijeti u veterinarsku ambulantu na kontrolu na što su zakonom obvezani.