• Svi ulovi registrirat će se digitalno, uključujući one ostvarene rekreacijskim ribolovom.
• Strože mjere kontrole za veća plovila, uključujući putem CCTV kamera
• Usklađenije sankcije u cijelom EU-u

U okviru izmijenjenog sustava kontrole pratit će se sva ribarska plovila EU-a i o njihovim ulovima izvješćivati elektroničkim putem kako bi se osigurala potpuna sljedivost.

Nove mjere uredbe o kontroli ribarstva odobrene su na plenarnoj sjednici u utorak, s 438 glasova za, 146 protiv i 40 suzdržanih. U skladu s novim pravilima, sva plovila morat će imati uređaj za praćenje koji nacionalnim tijelima omogućuje da ih u redovitim vremenskim razmacima lociraju i identificiraju. Određena mala plovila mogu biti izuzeta od te obveze do 2030., a sve ribarske flote imat će do četiri godine za prilagodbu tim novim zahtjevima.
Novim zakonodavstvom EU-a pridonijet će se prikupljanju točnijih podataka kako bi se omogućilo bolje upravljanje morskim resursima. Sva plovila EU-a, bez iznimke, morat će se registrirati i prijaviti svoje ulove na digitaliziran način. To se posebno odnosi na očevidnike o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije. Zapovjednici plovila kraćih od 12 metara moći će ispuniti i podnijeti pojednostavnjenu deklaraciju na kraju ribolovnog dana nakon što sigurno uplove u luku i prije iskrcaja.
Plovila za rekreaciju po prvi će put morati prijaviti ulov putem elektroničkih sustava koje su odredila nacionalna tijela.

Usklađivanje sankcija i granica tolerancije

Uredbom se rješavaju i trenutačne velike razlike među državama članicama u pogledu sankcija. Minimalna razina novčanih kazni koje se na plovila primjenjuju u slučaju teškog kršenja pravila određivat će se u odnosu na vrijednost proizvoda ulovljenih na tom plovilu.
Granica tolerancije – razlika između procjene ulovljene ribe i težine u iskrcajnoj luci – bit će 10 % po vrsti, uz neke iznimke za male količine ulova i za određene vrste.

Osiguravanje obveze iskrcavanja i sljedivosti duž lanca opskrbe

Kako bi se zajamčilo poštovanje takozvane obveze iskrcavanja, plovila EU-a duljine 18 i više metara koja mogu predstavljati visok rizik od neusklađenosti morat će najkasnije četiri godine nakon stupanja na snagu zakonodavstva imati ugrađene sustave daljinskog elektroničkog praćenja, uključujući video nadzor.
Gospodarski subjekti morat će čuvati informacije iz cijelog lanca opskrbe, „od mora do stola“, uključujući od prve prodaje do maloprodaje proizvoda iz ribarstva i akvakulture. Potpuna digitalna sljedivost ribe i njezinih derivata trebala bi doprinijeti jačanju sigurnosti hrane, osiguravanju pravednijeg tržišnog natjecanja i borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

Izvjestiteljica Clara Aguilera (S&D, Španjolska) izjavila je: „Postigli smo uravnotežen sporazum za sektor ribarstva EU-a. Nova pravila kontrole bit će usklađena i transparentnija, uz potpuno digitalne postupke. Ribari će imati četiri godine za prilagodbu promjenama, a sektor malog ribolova imat će koristi od pojednostavnjenih obveza izvješćivanja. Time zastupnici u Europskom parlamentu odgovaraju na zahtjev potrošača za informacijama o podrijetlu sve hrane koju jedu”.

Sljedeći koraci

Nakon što je Vijeće službeno usvoji, uredba će stupiti na snagu 20 dana od objave u Službenom listu. Međutim, nekoliko će se mjera postupno provoditi, čime će se državama članicama i ribarskim flotama dati dovoljno vremena za prilagodbu. Europska komisija predložila je 2018. reviziju sustava kontrole ribarstva kako bi se modernizirala i pojednostavnila pravila za praćenje ribolovnih aktivnosti i osigurala usklađenost sa zajedničkom ribarstvenom politikom.

Poveznice

Usvojeni tekst bit će objavljen ovdje (17.10.2023)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Konferencija za medije izvjestiteljice Clare AGUILERA (17.10.2023.)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-clara-aguilera-rapporteur-on-new-fisheries-control-rules_20231017-1500-SPECIAL-PRESSER

Videozapis rasprave na plenarnoj sjednici (16.10.2023)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&internalEPId=1697480226657&providerMeetingId=07feaac4-8006-41c8-0a8e-08dbc63d8b4d#

EP-a Think Tank: Novi sustav kontrole ribarstva EU-a
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2023)753962

Zakonodavni vlak: revizija sustava kontrole ribarstva
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-fisheries-control-system

Datoteka postupka
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0193(COD) &l=hr