Od 2006. godine, u Aquariumu Pula liječe se glavate želve, vrste careta careta. Liječenje zaštićenih kornjača traje oko 6 mjeseci, a nakon ozdravljenja puštaju se natrag u more.

– Kada morska kornjača vrste glavata želva dođe u naš centar, prvih dvadeset i četiri sata moramo biti oprezni. Nakon detaljnog veterinarskog pregleda odredi se terapija. Gleda se gornji oklop, donji oklop, stanje glava, refleksa, što su nam prvi znakovi oporavka kornjače same po sebi. Kad ona samostalno počne primati hranu, onda je i važemo. Pri samom odlasku u more one se markiraju, kornjača dobiva jedan kod i otvara se njen karton. U slučaju da se kornjača opet pronađe u moru, svi podaci o njoj su dostupni, kaže nam Marija Aleksandra Bel Dajković iz Aquariuma Pula.

U ljetnim mjesecima, kornjače najčešće zadobivaju ozljede oklopa od propelera motora, a zimi su nađene i u ribarskim mrežama.