Otvoreno je 5 novih natječaja iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo vrijednih više od 274 milijuna kuna namijenjenih sektoru ribarstva i akvakulture.

„Na prethodnim natječajima za poticanje resursno učinkovitog, inovativnog i konkurentnog ribarstva i akvakulture do sada smo odobrili gotovo 170 milijuna kuna. Tim su sredstvima naši ribari poboljšali uvjete rada na plovilima, povećali energetsku učinkovitost plovila, zaštitu okoliša podigli na višu razinu, a uzgajivači modernizirali uzgajališta ribe i školjaka. Znamo kakve učinke na izvoz i gospodarstvo posljednjih godina ima naša akvakultura, a sredstva Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo omogućila su financiranje inovacija, uvođenje novih tehnologija u akvakulturi i primjenu znanja o očuvanju resursa. Ovakvim ulaganjima ulažemo u održivo ribarstvo budućnosti i boljitak sektora ribarstva i akvakulture u cjelini.“ – izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar Tomislav Tolušić.

Za Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva objavljena su tri natječaja koja su otvorena do 15. veljače 2019. godine i to:

1.) Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“:

Potpora se dodjeljuje za ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja njihovih sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Natječaja iznose ukupno 8.153.840,00 eura. Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, a najviši iznos koji se može ostvariti po plovilu u okviru ovoga Natječaja je 400.000,00 kuna.

2.) Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“:

Potpora se dodjeljuje za ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Natječaja iznose ukupno 2.557.300,00 eura. Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, a najviši iznos koji se može ostvariti po plovilu u okviru ovoga Natječaja je 200.000,00 kuna.

3.) Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“:

Potpora se dodjeljuje za aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 3.333.360,00 eura. Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 100.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

U okviru Prioriteta Unije 2 – Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture u tijeku su dva natječaja, također otvorena do 15. veljače 2019. godine:

1.) Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere “Produktivna ulaganja u akvakulturu“:

Potpora se dodjeljuje za ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture, te obuhvaća sva ulaganja vezana uz izgradnju/modernizaciju i opremanje uzgajališta slatkovodnih i morskih riba te školjkaša.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Natječaja iznose ukupno 15.620.000,00 eura. Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos potpore koji se može ostvariti po korisniku u okviru ovoga Natječaja je 3.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

2.) Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. „Inovacije“:

Potpora se dodjeljuje za aktivnosti razvoja tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima, razvoja ili uvođenja na tržište novih akvakulturnih vrsta s dobrim tržišnim potencijalom, novih ili znatno poboljšanih proizvoda, novih ili poboljšanih postupaka i upravljačkih i organizacijskih sustava te ispitivanja tehničke ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupaka.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 8.000.000,00 eura. Najviši iznos potpore na temelju ovoga natječaja po korisniku iznosi 500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Sve detaljne informacije o navedenim natječajima i popratni dokumenti mogu se pronaći ovdje.