U petak 21. i subotu 22. rujna 2018. godine u prostoru Društvenog doma Pješčana uvala u Pješčanoj uvali održala se Radionica pisanja, prijave i provedbe projekata koju je organizirao LAGUR „Istarska batana“ u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radionica je bila usmjerena budućim prijaviteljima na natječaje LAGUR-a s naglaskom na odgojno obrazovne ustanove i organizacije civilnog društva, koji imaju sjedište i djeluju na području djelovanja LAGUR-a: gradovi Rovinj i Vodnjan te općine Medulin, Ližnjan, Fažana, Bale, Svetvinčenat, Barban, Kanfanar i Marčana.

Radionici je pristupilo 20 polaznika, te su isti prvog dana radionice upoznati sa osnovnom metodologijom osmišljavanja projektnih ideja. Prisutnima su objašnjene osnovne sastavnice projekta, problematika istih, prihvatljive aktivnosti, te opći i specifični ciljevi, nakon čega su korisnici podijeljeni u radne skupine u kojima su tijekom oba dana radionice pisali zajedničke projekte.

Drugog dana radionice polaznici su upoznati sa natječajnom dokumentacijom i obrascima za prijavu projekata te su nakon predstavljanja osnovnih pravila budžetiranja dobili zadatak iste primijeniti na zajedničke projekte i financijske obrasce istih. Osim procesa prijave, predavači su polaznike uputili i u proces provedbe projekata te ih savjetovali kako izbjeći najčešće pogreške.

Dvodnevna je radionica bila u potpunosti besplatna obzirom da je ista sufinancirana sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz Lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu LAGUR-a „Istarska batana“.

Polaznici radionice, ali i ostali budući prijavitelji na natječaje LAGUR-a „Istarska batana“ daljnje informacije o aktivnostima i budućim natječajima mogu pratiti na web stranici LAGUR-a.