Na stanciju Buršić došli su prvi butovi koji će biti posoljeni ove godine. Radi se o pršutima koji će za najmanje godinu dana izaći na tržište s markicom zaštićene oznake izvornosti.
Ukupno će se ove godine proizvesti 600 pršuta zaštićenih oznakom izvornosti. A prema specifikaciji butovi se moraju soliti u razdoblju najkasnije do 20. ožujka. Pršut u svježem stanju ne smije imati manje od trinaest kilograma. Svinja prije klanja mora doseći 180, +/- 10 kilograma žive vage.