U brdovitijem dijelu Istre jedinstveni su funkcionalni objekti gdje se odlagao kopanjem, oranjem ili sadnjom poljoprivrednih kultura izvađen kamen. Stotine kilometara suhozida koji su štitili zemlju od erozije resilo je brjegove.

Terase i suhozide danas oživljavaju, iako se vremena prošla na sreću neće vratiti. Ipak, obitelj Flego je u terasaste nasade maslina pretvorila cijeli vrh Zamaska, a i Ipša s druge strane Mirne, brijegu podno Oprtlja vratio stari krajobraz koliko se moglo.