Neposredna potpora poljoprivrednim proizvođačima od strane Istarske županije nužna je zbog specifičnosti istarske poljoprivrede koja se temelji na mozaičkom rasporedu manjih poljoprivrednih površina, često nepovoljne i/ili neriješene vlasničke strukture i prosječne veličine većine poljoprivrednih gospodarstava, te kao takva ne pruža uvijek dovoljno dobro polazište za konkurentnost.

Sukladno tome, objavljen je Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2022. godinu, sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2022. – 2027. godinu kojeg je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske. Svrha Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti („De minimis“) iz Proračuna Istarske županije svim prihvatljivim korisnicima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije, sukladno uvjetima Javnog poziva.

Korisnici potpora moraju biti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Istarskoj županiji, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrti, trgovačka društva, te udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem i proizvodnim površinama na području Istarske županije.

Pored potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, sufinancirati će se stočarska proizvodnja, i to sufinanciranjem uzgoja Istarske koze i Istarske ovce kao i troškova držanja kastrata Istarskog goveda (Boškarina), uzgoj pčela i proizvodnja meda te štete u slučaju prirodnih nepogoda. Potpore će dobivati i primarni proizvođači mlijeka (goveda, ovce, koze, magarca) koji proizvode do 3.000 litara dnevno, a sufinanciranjem će se podupirati i certifikacije autohtonih proizvoda ZOI (zaštićenim oznakama izvornosti) te mini klaonice na OPG-u.

Program, Javni poziv i pripadajuća dokumentacija, zajedno sa svim detaljima o uvjetima za navedene potpore i prihvatljivosti prijavitelja, objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Istarske županije, na poveznici Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području IŽ za 2022.