Župan Istarske županije je 30. prosinca 2022. godine donio odluku o proglašenju prirodne nepogode – suša za područje Grada Labina koja je objavljena u „Službenim novinama istarske županije“ broj 1/23 objavljenih 23. siječnja 2023.

Područje Grada Labina tijekom ljetnih mjeseci 2022. pogodila je velika suša tijekom koja je uzrokovala materijalne štete na poljoprivrednim kulturama. Gradonačelnik Grada Labin dostavio je županu Istarske županije dana 14. studenog 2022. godine Zaključak za proglašenje prirodne nepogode u kojem navodi da je prema procijenjenim prinosima i prvim prikupljenim podacima Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Labina utvrdilo uvidom na terenu velike štete na poljoprivrednim kulturama –višegodišnjim nasadima – maslinama, vinovoj lozi, livadi za košnju, oranicama (urod kukuruza, zobi, krumpira, luka i povrća).

Na navedenim kulturama štete se kreću od 65% do 85% te je Gradsko povjerenstvo utvrdilo da prema prvoj procjeni iznose 219.800,00 kuna, koja je veća od 30% prinosa na području Grada Labina što je utvrdio sudski vještak gospodarske struke.

Gradsko povjerenstvo je nakon donošenja Odluke o proglašenju štete, unijelo podatke o prijavljenim štetama tj. prve procjene štete u jedinstvenu digitalnu bazu podataka o svim štetama nastalim zbog prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske – Registar šteta.