Rovinj će izgraditi i opremiti dječje igralište, koje će ujedno biti i tematsko-edukativni park, u postojećem parku Hrvatskih branitelja domovinskog rata u Rovinju u neposrednoj blizini tvornice za preradu ribe Mirna koji će biti posvećen ribarstvu. Naime, LAGUR „Istarska batana“ odabrala je taj projekt Grada Rovinja pod nazivom „Valorizacija ribolovne tradicije na području Grada Rovinj-Rovigno kroz prezentaciju ribarstva, ribarske tradicije i ribarskog nasljeđa“ – VRT Rovinj-Rovigno“ za dodjelu potpora u iznosu od 755.000 kuna.

Ribarsko nasljeđe

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.190.091,20 kuna. Uz Grad u projekt su uključeni i Udruga FARO11 te Dječji vrtić „Neven“. Cilj projekta je očuvanje i popularizacija ribarske tradicije i nasljeđa.

Projekt popularizira i valorizira ribarsko nasljeđe te promovira sektor ribarstva područja Rovinja na način da se prenose znanja o povijesti ribarstva, o morskoj prirodnoj baštini i bio-raznolikosti, o lokalnoj gastronomiji i lokalnim običajima te o industriji ribe i tvornici za preradu ribe Mirna.

Interpretativne ploče

Postavit će se i interpretativne ploče u parku koje će govoriti o tradicijskom ribarstvu, a izradit će se i edukativna knjižica aktivnosti za vrtićarce koja će sadržavati temeljne simbole ribarskog nasljeđa i tradicije. U planu je za najmlađe i edukativno interaktivno pripovijedanje. U tematsko-edukativni dječji park postavit će se dječja igrala na temu ribarstva koja simboliziraju ribarsko nasljeđe i ribarsku kulturu. Na stupiće ili igrala gravirat će se kratki i zanimljivi edukacijski tekstovi na temu ribarskog nasljeđa i tradicije.