Prva loza u kontinentalnim vinogradima bit će prema tradiciji zarezana na blagdan svetog Vinka. U Istri je već sada orezano više od polovice vinograda. Vezat će ih na guyot uzgojni sustav i drugi po zastupljenosti koji predstavljamo u minutama koje slijede.

Riječ je o kordoncu uz guyot najzastupljenijem uzgojnom obliku u Europi. Novijeg je datuma za one koji ga gaje ekonomičan i isplativ, neki vinogradari su ga probali pa odustali a u nekim se vinogradima vrlo uspješno gaji.

Katarina i Ana Peršurić nastavile su 1990.godine započetu proizvodnju pjenušaca, ali i uzgoja grožđa na kordoncu. Zahvaljujući pokojnom ocu Đordanu, one su malo odstupile od klasičnog kordonca. Njihov se zove Istra kordonac. Gaje ga na pet hektara vinograda, prednost mu je što nema vezidbe, samo je rezidba.

Krajem prošlog stoljeća, kordonac zahvaljujući i porečkom Institutu za poljoprivredu i turizam postaje vrlo zastupljen uzgojni oblik. No, neki su odustali odnosno vratili se dvokrakom i jednokrakom guyou.