Prije nego zasadi trajni nasad maslina u Gajani, mladi vodnjanski poljoprivrednik Andrea Manzin odlučio je na nekad zapuštenom zemljištu sijati ratarske kulture. Tako je ove godine najprije zasijao žito, odnosno ječam. A s tom će praksom nastaviti i idućih nekoliko godina. Glavni razlog je da očisti zemlju u kojoj su nametnici koji bi mogli zbog dugotrajne zapuštenosti zemljišta, gdje je prije krčenja bila šikara, oštetiti korijen maslina te time uništiti novi nasad već nakon nekoliko godina.  Naime, gljivica Armillaria Mellea u roku od sedam godina napada stabla masline, a žito ima upravo tu funkciju čišćenja tla kako bi budući maslinici bili zdravi.

– Ova njiva je bila zapuštena puno godina i na njoj smo pustili smo dvije masline koje nismo prije krčenja vidjeli od drugog raslinja. Bilo je tu i hrastova od par metara. Sve smo iskrčili teškom i lakom mehanizacijom. I baš zbog toga jer je puno godina bila zapuštena, odlučili smo prije podizanja novog maslinika zasijati žito kako bismo izbjegli mogućnost da nam se nove biljke zaraze, kazao nam je Manzin. Naime, ta gljivica raste u simbiozi s hrastom, ali ako se odmah na takvo zemljište zasade masline, gljivica bi napala njen korijen. A šteta bi bila vidljiva nakon sedam godina.

Više u prilogu.