Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019-2023 – “Vinska omotnica”

Glavni cilj ove mjere je povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, promicanje visoko kvalitetnih vinograda i proizvodnje vina prema potrebama i preferencijama potrošača.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit.

Vinogradarske površine na kojima se planira provedba mjere moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 (vinograd) i/ili 490 (mješoviti višegodišnji nasad), sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta. Nisu prihvatljive površine prijavljene za ulaganje sa šifrom vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta drugačijom od spomenutih šifri 410 i 490. Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja ili premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje.

Površine na kojima se planira ulaganje moraju biti u posjedu Podnositelja. Ukoliko se posjed zasniva na posebnom ugovoru o zakupu, koncesiji, plodouživanju i sl. Korisnik je dužan osigurati raspolaganje površinama temeljem spomenutog ugovora u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore.

Razina i visina potpore

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 750.000 EUR. Razina potpore iznosi do 75% prihvatljivih troškova za iznose u naravi te do 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.

NOVOST! DOPRINOSI U NARAVI predstavljaju oblik rada za koji nije provedeno gotovinsko plaćanje potkrijepljeno računima ili dokumentima jednake dokazne snage. Primjer: vađenje trseva koje se sastoji od 20 sati rada stroja te 20 sati ljudskog rada, prijatelja i obitelji.

Korisnici mogu ostvariti i naknadu za gubitak dohotka u obliku :

– financijske naknade, u visini 100% relevantnih gubitaka (vezana je na gubitak godišnjeg prihoda po hekaru koji je nastao izostankom uroda grožđa)
ili
– prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda, na najdulje razdoblje koje nije dulje od tri godine od sadnje novog restrukturiranog vinograda.

Prihvatljive aktivnosti

Restrukturiranje i konverzija vinograda podrazumijeva ulaganja u strukturne promjene postojećih površina zasađenih vinogradima, ulaganja vezana uz zamjenu sorte i premještanje vinograda te ulaganja u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Potpora se može odobriti za aktivnosti koje obuhvaćaju jednu ili više pojedinačnih aktivnosti u okviru:

a) zamjene sorte/sorata (uključujući i cijepljenje);

b) premještanja vinograda;

c) poboljšavanja vinogradarskih tehnika

Gornje aktivnosti mogu se provoditi samostalno ili u kombinacijama navedenih, a projektne aktivnosti se trebaju obavljati i odvijati kronološkim logičkim redoslijedom te moraju dovesti do krajnjeg cilja projekta odnosno do strukturne promjene u vinogradu. Rok završetka projekta u pravilu je godinu dana, a iz opravdanih se razloga može odobriti produljenje roka po jednu godinu, no krajnji rok završetka projekta ne može sveukupno biti odobravan u vremenskom trajanju dužem od pet godina od datuma zaprimanja Odluke o Odobrenju projekta.

Natječaj je otvoren do 28.lipnja 2019.