Podsjećamo da je 1.srpnja 2019. krajnji rok za prijavu na natječaj za mjeru 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ putem kojega možete ostvariti 100% potpore za prihvatljive troškove.

Svrha natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi prijavitelji

Šumoposjednici, udruženja šumoposjednika /šumovlasnika, trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama te jedinice lokalne samouprave.

Razina i visina potpore

Visina potpore po projektu je od EUR 10.000,00 do 1.000.000,00.

Razina potpore:

– 100 % od ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su opći i materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi:

– usluge konzultanata, troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući izradu Elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica, glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica, stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica, studiju utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000) te ostala projektna i tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10 % ukupnih prihvatljivih troškova (bez općih troškova)

Prihvatljivi materijalni troškovi:

1. ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonarski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.

2. ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.

3. ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Prijave traju do 01. srpnja 2019.

Više o natječajima možete pronaći ovdje.

Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.

www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr