Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je od Europske komisije obrazloženu izjavu o prigovoru Republike Slovenije na hrvatski zahtjev za registraciju naziva Varaždinsko zelje. Poziv za sudjelovanje u postupku postizanja sporazuma, u roku od 3 mjeseca, upućen je Hrvatskoj kao podnositelju zahtjeva i Sloveniji kao prigovaratelju. Ukoliko sporazum ne bude postignut u tom roku, može se produžiti za još najviše 3 mjeseca. Obrazložena izjava o prigovoru trenutno je u fazi razmatranja od strane Ministarstva poljoprivrede i Udruge proizvođača povrća i voća Zeljari iz Općine Vidovec u Varaždinskoj županiji.