Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, obavještava poljoprivrednike da je trenutno u javnoj raspravi izmjena Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta kojom će se urediti način upisa parcela u ARKOD, uključujući rješavanje slučajeva ucrtavanja parcela u ARKOD bez dokaza o posjedu. Izmjenom pravilnika omogućit će se upis parcela uz potvrdu vlasnika čestice, a u međuvremenu se daje uputa:
1) Poljoprivrednici koji i dalje obrađuju, odnosno koriste poljoprivredno zemljište registrirano u ARKOD-u, a nemaju regulirano pravo na posjed (jer nisu imali s kim potpisati ugovor o zakupu ili plodouživanju; vlasnici su nepostojeći ili nedostupni ili je neriješeno vlasničko pravo) ne trebaju ispisivati te površine iz ARKOD-a već umjesto toga trebaju provjeriti mogu li stupiti u kontakt s vlasnicima parcela koje obrađuju, odnosno kroz zakup ili plodouživanje regulirati odnos s vlasnicima, te pričekati donošenje izmjena Pravilnika o ARKOD-ukojim će se regulirati način upis zemljišta koje se obrađuje.
2) Vlasnici zemljišta koji utvrde da je netko drugi upisao u ARKOD njihovo poljoprivredno zemljište koji oni sami ne koriste, a da je to učinjeno bez njihova znanja ili bez njihove usmene ili pismene suglasnosti, mogu se javiti u najbliži Regionalni ured ili središnji ured Agencije za plaćanja i zatražiti kontakt podatke o poljoprivredniku koji koristi te ARKOD čestice ili zatražiti ispis.