Grupacija Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, pokrenula je kampanju kojom žele utjecati na ukidanje dosadašnje licence za daljnju upotrebu glifosata u Europskoj uniji čije trajanje ističe u lipnju. Europska komisija iznijela je prijedlog o produljenju dozvole za korištenje glifosata do 2031. godine, a nakon neslaganja između predstavnika vlada država članica Europske unije na sastanku Stalnog Odbora za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu, odgođena je odluka o produljenju dozvole za korištenje glifosata u Europskoj uniji. Glifosat, kemikalija koju pronalazimo u herbicidima, nedavno je postao najviše korištena poljoprivredna kemikalija svih vremena.