U maslinicima Vodnjanštine u jeku je rezidba maslina. Ulike se obrezuju i na javnim površinama u naseljima, kako bi u proljeće i novu sezonu ušle što spremnije i zdravije.

Brigu o maslinama u vlasništvu Grada Vodnjan-Dignano vode vrijedni djelatnici trgovačkog društva Contrada d.o.o. za komunalnu djelatnost. Prošle godine u jesen proveli su prvu organiziranu berbu na “gradskim” maslinama, a sada je na red došlo i orezivanje.

Rezidba se provodi da bi stablu osigurali optimalne uvjete za rast i prinos. Na taj način omogućuje se svijetlu da dopre do svih dijelova krošnje, a time i do ploda, a ujedno se smanjuju uvjeti za razvoj bolesti te se pomlađuju stabla kako bi ostala u dobroj kondiciji.

Na području Grada Vodnjan-Dignano, na javnim površinama u vlasništvu Grada, nalazi se 114 ulika.