U Prehrambeno-biotehnološkom laboratoriju Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, bave se kontrolom kvalitete maslinovih ulja i za to su ovlašteni od Ministarstva poljoprivrede. Institut za poljoprivredu i turizam ima akreditirani su laboratorij za kontrolu kemijske i senzorske kvalitete maslinovih ulja.

Kao i svaki prehrambeni proizvod, maslinovo ulje, treba se kontrolirati njegova kvaliteta. Budući da postoji više razreda kvalitete, mi u laboratoriju možemo potvrditi proizvođačima u koji stupanj kvalitete, odnosno razred kvalitete njihovo ulje spada. Da li je to ekstra djevičansko, djevičansko maslinovo ulje ili lapante koji više nije za konzumaciju, kaže nam Karolina Brkić Bubola, zamjenica voditeljice Prehrambeno-biotehnološkog laboratorija.