U Juršićima je održana dvanaesta županijska i osma državna Smotra istarskih magaraca.  Sudjelovalo je četrnaest uzgajivača, a izloženo četrdeset i sedam grla. Organizator smotre je Udruga uzgajivača Istrijanski tovar uz suorganizaciju Hrvatske poljoprivredne agencije.

Na smotru su došli uzgajivači iz cijele Istre. Boris Dunis iz Vinele pored Buja tovare drži iz ljubavi.

U štali obitelji Lenić nalazi se deset tovara, a o njima najviše skrbi šesnaestogodišnja Tina.

U središtu pažnje ocjenjivanje tovara u pet kategorija; pulići do šest mjeseci, tovari i tovarice od šest mjeseci do tri godine i tovari i tovarice stariji od tri godine. Titula šampionskog grla ove je godine pripala magarici Petki, vlasnika Milana Poropata.

Tradicionalni dio smotre svakako je trka na tovarima. Ovogodišnji pobjednik je Gordan Galant na Titu.