U Limu je održano prvo izdanje nove gastro manifestacije Dan limskih oštriga. U suradnji Općine Kanfanar i turističke zajednice te uzgajališta školjki Istrida i restorana Viking, u nedjelju 19. ožujka održalo se prvo izdanje nove gastronomske manifestacije – Dan limskih oštriga.

Vjeruje se da su oštrige najpunije i najukusnije na dan svetoga Josipa, a upravo u tom terminu održala se nova manifestacija, i to na izvornoj lokaciji, odnosno rivi Limskoga zaljeva. Posjetitelji su od 12 sati uživali u limskim oštrigama, kao i lokalnim vinima Lunika te slasticama iz restorana Viking gdje su se nudila i posebna jelo na bazi oštriga.

Uz gastronomsku ponudu, nedjeljno popodne na Limu upotpunila je i vožnjama brodom Limskim zaljevom u trajanju od 45 minuta.

Limske oštrige (kamenice) najpoznatija su vrsta školjke iz ovoga zaljeva, koja se odlikuje svojim svojstvima i razlikuje u odnosu na kamenice iz drugih područja upravo zbog specifičnih svojstava Limskoga zaljeva.

Brojni podmorski izvori – vrulje, uzrokuju more smanjenog saliniteta, a izražena temperaturna kolebanja, visoka koncentracija kisika i manja prozirnost nego na otvorenom moru utječu na bogatstvo planktona, a time i razvoj raznolike flore i faune.

Zbog svega toga ovo je područje povoljno za školjkarstvo, koje na Limu ima višestoljetnu tradiciju. Oštrige su najsočnije zimi i u kasno proljeće.