U današnjoj emisiji donosimo priču o podijeli vode lokalnim poljoprivrednicima u gradu Vodnjanu. U Centru za istraživanje mora u Rovinju saznali smo sve o toksičnim algama koje su se pojavile na istarskim plažama. Provjerili smo kakva je situacija s uzgojem istarskih tovara koji se nalaze na listi kritično ugroženih životinja.

Zbog dugotrajne suše Grad Vodnjan i Udruga Agroturist djelili su vodu na dva vodocrpilišta na području Grada Vodnjan. Podjela je započela 11. kolovoza kako bi se smanjile štete izazvane sušom.

Znanstvenici iz rovinjskog Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković zabilježili su veće koncentracije toksičnih algi na istarskim plažama. Radi se o toksičnoj algi iz roda Ostreopsis, jednostaničnoj algi koja živi u plitkim vodama na dubinama do tri metra duž obalnog područja. Nije vidljiva golim okom, osim u slučaju masovnog razvoja kada se formira bio film na morskom dnu, na kamenju i na drugim algama.  Na vrhuncu cvata mogu se zamijetiti i plutajuće smećkaste nakupine algi na morskoj površini i u vodi.

Provjerili smo kakva je situacija s uzgojem istarskih tovara koji se nalaze na listi kritično ugroženih životinja. Istrijanski tovar već deset godina okuplja uzgajivače autohtone istarske pasmine u cilju očuvanja i zaštite tovara koji je na listi kritično ugroženih pasmina. Otkrivamo za što je dobro mlijeko od magarice.