Kapitel je osnovan 1990. godine. Specijalizirana tvrtka za restauraciju i konzervaciju spomenika kulture. Obnova autohtonih kuća. Tradicijska proizvodnja vapna. Revitalizacija tradicijskih tehnika za suhozidnu gradnju.

Branko je krajem kolovoza zapalio svoju 18 japlenicu, jedinu takvu u Hrvatskoj. I tih dana mnogi su znatiželjnici obilazili Park vapna gdje se sve to odigravalo. I nakon toliko godine paljenje japlenice i održavanje vatre te gašenje vapna izaziva velik interes.

Za one koji ne znaju što je to, malo pojašnjenje. Japlenica je jednostavna konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca, a stvaranje vapna koje se kasnije koristi za gradnju kuća i drugih objekata u Istri je udomaćeno još od rimskog doba.