Trenutno je u Jadranskom moru poznato samo 23 potvrđeno žive jedinke plemenite periske, koje se monitoriraju u sklopu projekta “Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru” čiji se godišnji sasatanak partnera održao na Brijunima u organizaciji Javne ustanove Nacionalni park Brijuni te uz suorganizaciju Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Sastanak je održan 11. travnja 2024. godine na otoku Velik Brijun, okupivši predstavnike svih partnera projekta iz različitih sektora, uključujući javne institucije, nevladine organizacije, lokalne vlasti i znanstvene istraživače. Terenski dio, u organizaciji Aquariuma Pula, održan je 12. travnja 2024.

Glavni cilj sastanka bio je evaluirati napredak projekta tijekom protekle godine te postaviti smjernice za buduće aktivnosti s ciljem očuvanja i obnove populacije plemenite periske u Jadranskom moru. Građani putem akcije “Jeste li ih vidjeli?” dojavljuju lokacije potencijalno živih jedinki. Samo u 2023. godini bilo je više od 200 dojava građana što pokazuje na veliki interes, ali i važnost da aktivnosti projekta medijski budu popraćene kako se interes za temu ne bi smanjio.

Na sastanku su prezentirani rezultati istraživanja provedenih u protekloj godini, uključujući podatke o stanju populacije periske, utjecaju ljudskih aktivnosti na njihovo stanište te napredak u provedbi mjera zaštite i obnove. Također su razmatrane najnovije znanstvene spoznaje i preporuke stručnjaka u području očuvanja morske biološke raznolikosti.

Kroz konstruktivne rasprave i razmjenu ideja, dogovorene su konkretne akcije za iduće razdoblje, uključujući jačanje nadzora i zaštite staništa periske, educiranje lokalne zajednice o važnosti očuvanja morskih ekosustava te nastavak istraživanja s ciljem boljeg razumijevanja biologije i ekologije ove ugrožene vrste.