Tarska vala oduvijek je poznata po jednoj rivi. Upravo se tamo već 500 godina mrežama, koja se potežu u kraj, love cipli. Tradicijski je to ribolov koji se do ulaska Hrvatske u EU obavljao jednom ili dva puta godišnje u proljeće i jesen. No, kako upotreba obalnih potegača za izlov cipala nije u skladu s pravnom stečevinom EU-a, ribolov cipli mrežom potegačom u Tarskoj uvali nije se obavljao.

Dio istarskih ribara je od Uprave za ribarstvo zatražio da im se omogući ponovo izlov cipla obalnom potegačom, te je  Uprava za ribarstvo od Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita zatražila da se obave istraživanja s ciljem opisivanja ovog tipa ribolova i pripreme dokumentacije za eventualno traženje izuzeća od EU-a za obavljanje ribolova.

Znanstveni nadzor lovine od strane Instituta započeo još davnih 80-ih godina prošlog stoljeća i trajao je negdje do 2015.,  a nadzor se obavljao samo kada se izlov obavljao. Pojedinih godina izlov uopće nije obavljan, a ponekad je izlov obavljan samo jednom godišnje. U nastavku pogledajte kako izgleda tradicionalni ribolov u Tarkoj vali.