Službeno je otvorena Ribarska staza u Ližnjanu, u uvali Kuje, koja je realizirana u sklopu projekta Očuvanje i valorizacija ribarske tradicije u Općini Ližnjan. Staza je realiziran apliciranjem na natječaj FLAG-a Istarska batana u okviru Mjere 1.1.1. Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Istarska batana za razdoblje 2014.-2020. Nositelj projekta je Općina Ližnjan-Lisignano, a partner na projektu je Turistička zajednica Općine Ližnjan.

Ribarska tradicija

-Ribarska tradicija u Ližnjanu gradila se upravo ovdje na lokaciji uvale Kuje te smo jako ponosni na ovaj projekt te neke druge projekte koji su ovom prethodili, a vjerujem da ćemo i nastaviti s ulaganjima u ovom smjeru. Tu su već realizirani projekti kao što je ova ribarnica do nas, a tu je i realizirana aplikacija Ribar, naglasio je načelnik Ližnjana Marko Ravnić.

Cilj ovog projekta je promicanje i valorizacija ribarske baštine Općine Ližnjan kroz uspostavu tematski uređene Ribarske staze te provedbom aktivnosti za podizanje svijesti stanovništva, posjetitelja i turista o ribarskoj tradiciji Ližnjana.

Direktorica TZ Ližnjan Natali Palko Zirdum dodala je da je namjera bila da realizacijom interpretacijskih šetnji, gosti ponesu sa sobom nezaboravne doživljaje i priče.

Interpretacijska šetnja

– Uvijek je najbolje dobiti informacije od lokalnih stanovnika te smo kroz naše mještane nastojali dobiti što više priča kako bi ih upleli u štorije koje ćete moći i danas poslušati na prvoj interpretacijskoj šetnji. Za kreiranje ove priče korištene su anegdote, informacije i sjećanja naših lokalnih stanovnika. Spojili smo more i poljoprivredu kako to biva na našem području, a naši Bepo i Marija su glavni likovi u ovoj interpretacijskoj priči koji će oživjeti prošlost i dati posebnu informaciju i doživljaj svakom turistu ili našim lokalnim stanovnicima o povijesti, tradiciji, običajima i anegdotama s područja općine Ližnjan.

– Interpretacijske šetnje održat će se tijekom kolovoza i rujna, a rujan zato da dočekamo i naše najmlađe kojima tada počinje škola te želimo da dobiju informacije i nauče o povijesti od naših glavnih likova Bepa i Marije koji će im te štorije prepričati uživo. Smatramo da je ovakav način valorizacije vrlo vrijedan i da je važno da se priče i tradicija prepričavaju budućim naraštajima, a ne samo našim gostima, istaknula je Palko Zirdum.

Tradicijske aktivnosti

Projekt će izravno doprinijeti povećanju atrakcijske osnove Ližnjana kao destinacije s prepoznatljivim tradicionalnim ribarskim identitetom, te će se kroz dodatni sadržaj posvećen ribarskoj baštini mjesta i projektnim aktivnostima, među lokalnim stanovništvom, a posebice među djecom i posjetiteljima povećati razina informiranosti o bogatoj ribarskoj baštini i tradiciji ovog kraja povećati stupanj valorizacije ribarskog nasljeđa i s njime povezanih tradicijskih aktivnosti.

U sklopu projekta održat će se niz interpretacijskih šetnji i to na sljedeće datume: od 9.30 sati održat će se: 11.8., 18.8., 25.8. i 18.9.2023., a od 19.00 sati na sljedeće datume: 24.8., 28.8., 4.9. i 11.9.2023.