Muškat momjanski dio je baštine Momjanštine, a njegova kvaliteta i jedinstvenost potvrđena je zaštićenom oznakom izvornosti koju je dobio od Ministarstva poljoprivrede i temeljem Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla.

Muškat koji je izoliran na području Momjanštine kvalitetniji je od običnog muškata bijelog koji se može naći kao sadni materijal. Radi se selekcija sadnog materijala pa će za nekoliko godina imati i matični nasada iz kojeg će moći razmnožavati i uzimati muškat momjanski na kontroliran način.

Zahvaljujući iznimno pogodnom položaju i mikroklimi te specifičnom sadnom materijalu Muškat momjanski jedinstven je u svijetu. Područje koje je zaštićeno za proizvodnju vrlo je malo, ali cilja se na vrlo visoku kvalitetu.