MADE IN – LAND – Management and DEvelopment of INLANDs (Održivo upravljanje ruralnim prostorom) predstavlja europski projekt, koji je sufinanciran iz INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. program.

Cilj projekta MADE IN -LAND je potaknuti zaštitu i valorizaciju prirodnog i kulturnog neiskorištenog kapitala unutrašnjeg ruralnog područja, te izraditi zajedničku inovativnu strategiju za sinergiju ruralnih s obalnim, turistički razvijenim područjima.
Ruralna područja svoju ekonomsku razvojnu priliku mogu ostvariti prometnom povezanošću s turistički razvijenim središtima, promocijom samog područja, održivim upravljanjem destinacijom, približavanjem i poboljšavanjem dostupnosti prirodne i kulturne baštine unutrašnjeg ruralnog područja, povezivanjem valorizacije resursa ruralnog područja, sa zaštitom od strane lokalnih zajednica, te razvijanjem inovativnog modela upravljanja osjetljivim ruralnim krajolikom, stoga će to i biti aktivnosti koje ćese odvijati na području Istarske županije kroz čitavo vrijeme trajanja projekta, pa i nakon njegovog završetka. Na taj će se način obogatiti turistička ponuda, te produljiti sezona u Istri. Razrada metode odnosno strategije razvoja sa predloženim aktivnostima biti će jedan od ključnih projektnih zadataka.
Trajanje projekta: 30 mjeseci
Budžet na projektnoj razini:16.503.544 kuna (2.218.069 eura)
Budžet za AZRRI: 1.992.783.91kn (267.829,30 EUR)

Projektom će se nastaviti razvijanje Gortanovog brijega kraj Pazina kao mjesta izvrsnosti za razvoj i valorizaciju autohtonih poljoprivredno-prehrambenih resursa. Na taj način stvaraju se pretpostavke za razvoj održive primarne proizvodnje u ruralnom području te osiguranja ostanka življenja na selu. Posljedica takvog pristupa su očuvanje bioraznolikosti, očuvanje autohtonih pasmina i sorti te održavanje kvalitete života u Istri.