Hrvatski tradicijski ribolov proglašen je nematerijalnim kulturnim dobrom. To je odlučeno na sjednici Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra pri Ministarstvu kulture, a na prijedlog Otočnog sabora, Konzervatorskog odjela u Zadru i Sveučilišta u Zadru.

Tako su tradicijske ribolovne vještine, vjerovanja i običaji na Jadranu proglašeni nematerijalnim kulturnim dobrom sukladno Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.