Ministar poljoprivrede u srijedu se sastao s predstavnicima proizvođačkih organizacija i udrugama proizvođača mlijeka kako bi zajedno identificirali probleme sektora proizvodnje mlijeka i došli do zajedničkih prijedloga rješenja. Domaći mljekari, kao svi mljekari Europske unije opterećeni su posljedicama ukidanja kvota mlijeka, gubitkom kineskog tržišta i obustavom trgovinskih odnosa s Ruskom Federacijom. Posljedica tih poremećaja na globalnom tržištu dovela je do proizvodnje iznad potrebe na unutarnjem tržištu, što je rezultiralo drastičnim smanjenjem otkupnih cijena sirovog mlijeka koja nije dovoljna mljekarima za pokrivanje troškova proizvodnje. Proizvođači su upoznati s dinamikom donošenja Državnog proračuna o kojoj, ovisi i trenutak isplate drugog dijela poticaja za proizvodnu 2015. godinu. Složili su se kako je potrebno uređivanje domaćeg tržišta mlijeka uvođenjem kodeksa ponašanja koji bi definirao prava i dužnosti proizvođača mlijeka, prerađivača mlijeka i trgovačkih lanaca kako bi se spriječile nepoštene trgovačke prakse koje za posljedicu imaju neodrživost proizvodnje mlijeka za primarne proizvođače. Ministarstvo se obvezalo da će s Ministarstvom gospodarstva poraditi na prijedlogu modela koji bi mogli regulirati ovaj segment trgovine. Proizvođači mlijeka ukazali su i na probleme nedostatka poljoprivrednog zemljišta i izrazili nezadovoljstvo dodjelom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države stočarima bez javnog poziva. Ministar Romić potvrdio je da će se pri izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu voditi računa o pravednijim kriterijima bodovanja kako bi zemljište bilo dodijeljeno onima kojima je najpotrebnije.