Iz Ceha ribara Obrtničke komore Istarske županije pozivaju ribare da sudjeluju u javnom savjetovanju na temu novog Prijedloga pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u ribarstvu s ciljem pomoći za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru ribarstva, u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 i prethodnim odobrenjem Europske komisije.

Tko može biti korisnik potpore

Potpora podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture, uključujući podsektore gospodarskog ribolova na moru, slatkovodne akvakulture i marikulture te prerade proizvoda ribarstva i akvakulture kako bi se ublažili gospodarski i socijalni negativni učinci na sektor ribarstva i akvakulture te financijski pomoglo ovome sektoru, prvenstveno u smislu osiguravanja likvidnosti za daljnje poslovanje, a u skladu sa paketom mjera Vlade Republike Hrvatske.

Korisnici potpore mogu biti ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru, nositelji dozvole za akvakulturu te subjekti koji obavljaju preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima na području poslovanja s hranom. Uz osnovne uvjete za korisnika i ribarsko plovilo (u slučaju gospodarskog ribolova na moru), za ostvarivanje potpore korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u 2021. godini u odnosu na 2018. i/ili 2019. godinu radi COVID-19 ili pogođenost pandemijom na neki drugi način, a koji je uzrokovao poteškoće ili nemogućnost poslovanja.

Potpora podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava, a izračunava se u skladu sa Prilogom I. Pravilnika, ovisno o segmentu odnosno podsegmentu sektora ribarstva i akvakulture u okviru kojega korisnik djeluje. Sredstva potpore temeljem ovoga Pravilnika osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu sa proračunom programa državne potpore kojega odobrava Europska komisija prema Privremenom okviru.

Više o savjetovanju na slijedećem linku https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20051

Savjetovanje je otvoreno do 18.3.2022.