Aktualna tema na našem području svakako je bolest zlatna žutica vinove loze.

Upitali smo ministra Tihomira Jakovinu što se radi po pitanju suzbijanja bolesti.